KERKBERICHTEN R.K. H. NICOLAASPAROCHIE - ST. LAMBERTUSKERK, LITH.

 

VRIJDAG   8 december      9.00 uur     H. Mis     ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA     Voor de gehele H.Nicolaasparochie   

 

ZONDAG  10 december     10.30 uur     H. Mis     Vrouwenensemble St Nicolaas     Tweede zondag van de Advent

Intenties: Daniel en An.Groenewoud-Komen en dochter Annemiek; Gerard van de Lavoir en Roos van de Lavoir-van Eck en zus Gerda van Eck; overleden ouders Arnold en Marie van Sonsbeek-Wiegmans (vanwege haar eerste jaargetijde) en zoon Mark; Arnold Welten (vanwege jaargetijde) en de overleden familie; Vincent en Marietje van Campenhout-Voets.

 

ZATERDAG 16 december  14.00 uur    H. Mis     KERSTVIERING  Katholieke Bond van Ouderen, m.m.v.  Zangvreugd Lith.    

Intenties: Voor de levenden en overleden KBO-leden.

 

ZONDAG  17 december     10.30 uur     H. Mis     Gemengd koor Maren-Kessel     Derde zondag van de Advent 'Gaudete'

Intenties: Overleden ouders Wim Verschoor (vanwege  jaargetijde) en Greet Verschoor-van den Berg; Nic en Jaan van Loon-Lansdaal; overleden ouders Wim Janssen (vanwege zijn verjaardag) en Lies Janssen-van Lith; overleden familie van Dijk-de Keijzer; Jan van den Elsen (vanwege zijn verjaardag); Vincent  en Marietje van Campenhout-Voets.

 

ZONDAG  24 december     KERSTAVOND      15.00 uur     KINDERKERSTVIERING (gebedsviering) voor de gehele H. Nicolaasparochie

 

ZONDAG  24 december     17.00 uur     in Teeffelen

ZONDAG  24 december     19.00 uur     in Lithoijen

ZONDAG  24 december     21.00 uur     in Oijen

 

ZONDAG  24 december     22.30 uur     in Lith     NACHTMIS     Vrouwenensemble St Nicolaas

Intenties: Cees en Dora Verharen-Weerden en zonen: Jan en Cor; overleden ouders Nol en Corrie Bongers-van Sonsbeek; Vincent en Marietje van Campenhout-Voets; Rector Lingg.

 

MAANDAG  25 december     Hoogfeest van KERSTMIS     10.30 uur     H. Mis     Gregoriaans koor

Intenties: Overleden ouders Wim en Greet Verschoor-van den Berg; Jan en Marie Eltink-van Loosbroek (vanwege haar jaargetijde); Gonny van der Maazen-Peters; overleden familie van Dijk-de Keijzer.

 

DINSDAG   26 december     Tweede Kerstdag     10.30 uur     H. Mis      Gemengd koor     voor de gehele H.Nicolaasparochie in de H.Lambertuskerk te Maren-Kessel

 

ZONDAG   31 december     10.30 uur     H. Mis     Hoogfeest van de H.Familie: JEZUS, MARIA en JOZEF     (koor: St Servatius Oijen)

Intenties: Vincent en Marietje van Campenhout-Voets

 

MAANDAG   1 januari        10.30 uur     H. Mis     Gregoriaans koor     Hoogfeest H.MARIA, MOEDER VAN GOD     voor de gehele H.Nicolaasparochie   

Intenties: Overleden ouders Cor en Hendrik Broekmeulen-van de Werdt, zoon Henk en schoonzoon Sjef (vanwege zijn verjaardag)

 

Doordeweekse H. Missen zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om  9.00 uur in de St Lambertuskerk te Lith.

Na de H. Mis op vrijdag, is de uitstelling en aanbidding van Het Heilig Sacrament. Kom eens! Het geeft rust! 

Voor al uw pastorale vragen en voor het aanvragen van een huisbezoek of ziekenhuisbezoek dient u rechtstreeks contact op te nemen met Pastoor René Aarden.